Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзориг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай гэрээ байгууллаа

Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзориг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай гэрээ байгууллаа

Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзориг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай 2024 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, гарын үсэг ззурлаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Монгол Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, Монгол Улсын тухайн оны Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд яам болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын баримталж ажиллах чиглэлийн талаар нэгдсэн ойлголт өгөх зорилгоор Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарын нэгдсэн уулзалт зөвлөгөөнийг жил бүр зохион байгуулдаг.   


Зөвлөгөөний үеэр салбар бүрт хамтран ажиллах гэрээг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар салбарын сайдуудтай байгуулдаг.
Эрүүл мэндийн салбарт хамтран ажиллах 2024 оны гэрээнд Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль батлагдсантай холбоотой хуулийн хэрэгжилтийг хангах, улс орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа “Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг”-т өөрийн харьяа нутаг дэвсгэрийн хүн амын 70-аас доошгүй хувийг хамруулах болон Засгийн газрын 2023 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл шүд” арга хэмжээ, 321 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх” арга хэмжээг тус тус орон нутгийн түвшинд зохион байгуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах заалтыг тусгасан нь онцлог юм.Мөн харьяа нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад зайлшгүй шаардлагатай түргэн тусламжийн автомашин, тоног төхөөрөмж, барилга, засвар үйлчилгээний зардал болон багийн эмчийн унааны шатахууны зардал зэргийг Засаг даргын нөөц сан, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, Орон нутгийн хөгжлийн сангаас шийдвэрлэх арга хэмжээ авч ажиллах талаар гэрээнд тусгасан.Гэрээ байгуулах үеэр Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзориг энэ онд орон нутгийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжин хамгаалах чиглэлээр түлхүү хамтран ажиллахыг зорьж байгаагаа илэрхийллээ.  

ФОТО:

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ