Өнөөдөр хуралдах ажлын хэсгүүд /2023-06-21/

Өнөөдөр хуралдах ажлын хэсгүүд /2023-06-21/

Улсын Их Хурлын ажлын хэсгүүдийн 2023 оны зургаадугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдааны тов, хэлэлцэх асуудлын дарааллыг танилцуулж байна.

ЛХАГВА ГАРАГ /2023.06.21/ 

Д/Д

ХУРАЛДААН

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

ЦАГ

ТАНХИМ

НЭГ.АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРАЛДААН

1

Ёс зүй, сахилга хариуцлагын 
байнгын хороо

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль 
батлагдсантай холбогдуулан бусад хууль, 
тогтоолын төслүүдийг боловсруулах үүрэг 
бүхий ажлын дэд хэсгийн хуралдаан

10.00

334 тоот

2

Эдийн засгийн байнгын хороо

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хянан шалгах, эдгээр сангуудад 
байршиж байгаа мөнгөн хөрөнгийн төвлөрүүлэлт, 
зарцуулалт, эрсдэлээс хамгаалах талаар  санал,
дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын  хэсгийн хуралдаан

10.00

“Их засаг”

3

Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо

Улс төрийн намын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт
өргөн мэдүүлсэн хууль, Улсын Их Хурлын
тогтоолын төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх
үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хуралдаан

11.00

“Үндсэн хууль”

4

Нийгмийн бодлогын 
байнгын хороо

Нийгмийн даатгалын багц хуулийн төслийг 
хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын 
дэд хэсгийн хуралдаан

14.00

334 тоот

5

Хууль зүйн байнгын хороо

Монгол Улсын Их Хурлын хянан шалгах үүрэг ба
мөрдөн
 шалгах ажиллагаа явуулах байгууллагын 
онцлог, гүйцэтгэх
 ажилд тавих Улсын Их Хурлын 
хяналттай
 холбогдсон эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжийн 
төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийн
  хуралдаан

14.00

“Их засаг”

6

Нийгмийн бодлогын 
байнгын хороо

Нийгмийн даатгалын багц хуулийн төслийг 
хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын 
хэсгийн хуралдаан

16.00

“Үндсэн хууль”

ФОТО:

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ