Саналын хуудсыг хэвлэж эхэлжээ

Саналын хуудсыг хэвлэж эхэлжээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль болоход 13 хоногийн хугацаа үлдээд байна. Тэгвэл Ерөнхийлөгчийн сонгуульд саналаа өгөх 2.026.154 сонгогчдын саналын хуудсыг хэвлэх ажил өнөөдөр эхэлжээ.

Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, санал авах байранд хүргүүлэх хугацаа хуульд заасны дагуу энэ сарын 23-наар дуусгавар болно.  
 
Сонгуулийн Ерөнхий Хороо Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийн саналын хуудсыг батлагдсан загварын дагуу, тоогоор хэвлүүлэхээр “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-тай  гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

Саналын хуудасны загвар бэлтгэх, тоо гаргах, хэвлэх компанитай байгуулах гэрээг бэлэн болгох, саналын хуудсыг хэвлүүлэх, түүний явцад хяналт тавих, хүргүүлэх, хүлээлцэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх ажиллагааг хуулийн хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөгөө, хуваарь гарган  ажиллаж байгаа аж.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ